Điều gì đã làm Bitcoin trở nên đặc biệt?

Bitcoin (BTC) là đồng tiền điện tử đầu tiên trên thế giới và đặt nền tảng phát triển của thị trường Cryptocurrency.

Bitcoin sử dụng giao thức ngang hàng (peer-to-peer) cho tất cả các giao dịch. Chính điều này đã làm cho Bitcoin loại bỏ bước trung gian trong quá trình thực hiện giao dịch.

Và giúp giao dịch trực tiếp từ người gửi đến người nhận với phí giao dịch cực kỳ thấp (gần như bằng 0) mà không phải qua bất cứ tổ chức hay cá nhân trung gian nào.

 
  • Bitcoin hoàn toàn phi tập trung.
  • Bitcoin không thể được tạo ra mà chỉ có thể khai thác (hay còn được gọi là đào Bitcoin).
  • Bitcoin không thể bị làm giả.
  • Phí giao dịch thấp.
  • Tính bảo mật của Bitcoin rất cao

TÌM KIẾM MỘT CỐ VẤN HOẶC CHUYÊN GIA TIỀN ĐIỆN TỬ?

KHÓA HỌC TRADEHOLD NGŨ ĐỒ?

HSPOT cung cấp kiến thức nền tảng về thị trường Crypto cho mọi người.

 
Learn More

Nhận biết các tín hiệu giúp vào điểm lệnh mua thuận lợi.

Tham gia vào các Group/Channel thông tin _ tín hiệu về coin tốt do chuyên gia phân tích.

Nhận biết đúng về dự án x5 – x10 lần trong tương lai gần.

Học cách phân bổ nguồn vốn và quản trị tâm lý giao dịch một cách thông minh.

What people say

Celebrity